Podvojné účtovníctvo: kedy ste povinný ho viesť

Ľudí, ktorí podnikajú, by sme mohli rozdeliť do dvoch základných skupín. Jednou z nich sú takzvaní veľkopodnikatelia, no a tou druhou sú ľudia, ktorí podnikajú v malom. Ak patríte do druhej spomínanej skupiny, je dosť možné, že ste sa ešte dostatočne nezorientovali vo všetkých povinnostiach, ktoré ako SZČO máte. My sa pozrieme na dva druhy účtovníctva, a to jednoduché a podvojné. Účtovníctvo sa totiž týka všetkých podnikateľov.

Muž sediaci nad kalkulačkou a účtovnou knihou, ktorý počíta peniaze

Ak by sme chceli veľmi jednoduchým spôsobom vysvetliť, o čo sa jedná pri podvojnom  účtovníctve, mohli by sme povedať, že ide o komplikovanejší spôsob vedenia financií. Pokiaľ nemáte v tejto sfére žiadne skúsenosti, podvojné účtovníctvo za vás musí viesť a spracovať skúsený ekonóm. Jednoduché účtovníctvo zvládnete pri troške snahy aj sami.
 
Kto je povinný viesť podvojné účtovníctvo
 
Podvojné účtovníctvo sa netýka všetkých podnikateľov. Musíte ho viesť iba v prípade, že:

Štósy papierov s účtovníctvom

  1. Každý podnikateľ, ktorý je zároveň zapísaný v obchodnom registri
  2. Každá spoločnosť, ktorá je zapísaná v obchodnom registri ( napríklad akciová spoločnosť /a.s./, spoločnosť s ručením obmedzeným /s.r.o./ a tak ďalej )
  3. Podnikateľ, ktorý nie je zapísaný do obchodného registra, môže viesť podvojné účtovníctvo na základe dobrovoľného rozhodnutia.

Krátke vysvetlenie:

  1. Fyzická osoba so živnostenským listom sa do obchodného registra zapisuje dobrovoľne. Existujú však aj výnimočné prípady, kedy táto povinnosť plynie u osobitného predpisu. Hovoríme napríklad o SZČO, ktorí podnikajú v oblasti dopravy. Pamätajte, že ak sa do obchodného registra zaregistrujete dobrovoľne, ste aj tak povinní viesť podvojné účtovníctvo.
  2. Každá spoločnosť, teda s.r.o.,  a.s., v.o.s., k.s., a tak ďalej je povinná sa zapísať do obchodného registra. Teda je zároveň povinná viesť podvojné účtovníctvo.

 
Ak ste podnikateľom, ktorý nie je zapísaný do obchodného registra, je len na vašom rozhodnutí, ktoré z týchto dvoch typov účtovníctva budete viesť.